Statystyki

  • Odwiedziło nas: 116639
  • Do końca roku: 192 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Sobota, 2024-06-22

Imieniny: Pauliny, Sabiny

Samorząd szkolny

     

      Wszyscy uczniowie szkoły tworzą samorząd uczniowski. Oczywiście trudno, aby wszyscy uczniowie organizowali działalność samorządu. Z tego powodu dokonuje się wyboru władz w postaci zarządu. Samorząd uczniowski działa na podstawie regulaminu, który określa skład władz samorządu, ich uprawnienia i sposób podejmowania decyzji. Częścią samorządu uczniowskiego jest samorząd klasowy. Składa się z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika wybieranych przez całą klasę.

     Kompetencje samorządu uczniowskiego:

  •      Prawo do przedstawiania organom szkoły wniosków i opinii dotyczących spraw związanych z jej działalnością.
  •      Prawo do zapoznania się z programem nauczania (jego treścią, celem i wymaganiami).
  •      Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań.
  •      Prawo organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
  •      Prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu (wybory).

 

 

 

Skład zarządu samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący szkołyDziewa Michał - klasa 8

Z-ca przewodniczącegoWidz Filip - klasa 8

SkarbnikWcisło Kacper - klasa 7

 

 

 

Opiekun samorządu– p. Jan Pastucha