Statystyki

  • Odwiedziło nas: 86338
  • Do końca roku: 315 dni
  • Do wakacji: 122 dni

Kalendarium

Wtorek, 2024-02-20

Imieniny: Anety, Lehca

Samorząd szkolny

     

      Wszyscy uczniowie szkoły tworzą samorząd uczniowski. Oczywiście trudno, aby wszyscy uczniowie organizowali działalność samorządu. Z tego powodu dokonuje się wyboru władz w postaci zarządu. Samorząd uczniowski działa na podstawie regulaminu, który określa skład władz samorządu, ich uprawnienia i sposób podejmowania decyzji. Częścią samorządu uczniowskiego jest samorząd klasowy. Składa się z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika wybieranych przez całą klasę.

     Kompetencje samorządu uczniowskiego:

  •      Prawo do przedstawiania organom szkoły wniosków i opinii dotyczących spraw związanych z jej działalnością.
  •      Prawo do zapoznania się z programem nauczania (jego treścią, celem i wymaganiami).
  •      Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań.
  •      Prawo organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
  •      Prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu (wybory).

 

 

 

Skład zarządu samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący szkołyKoguc Łukasz - klasa 7

Z-ca przewodniczącegoKudrelek Damian - klasa 8

SkarbnikWidz Filip - klasa 6

 

 

 

Opiekun samorządu– p. Jan Pastucha