Statystyki

  • Odwiedziło nas: 17474
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 268 dni

Kalendarium

Środa, 2022-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

HISTORIA SZKOŁY W BŁAŻKU

Szkoła w Błażku

     Do połowy lat 50. XX w. szkoła mieściła się w drewnianym budynku wiejskim i w dwóch wynajętych chałupach, których izby przystosowano do pełnienia funkcji sal lekcyjnych. Trudności lokalowe dające się we znaki zarówno uczniom jak i nauczycielom sprawiły, że zgodnie podjęto decyzję budowy nowej szkoły. Staraniem kierownika szkoły, Leona Bednarczyka oraz Komitetu Rodzicielskiego, w skład którego wchodzili Stefan Skrzypek, Aleksander Jagieło, Feliks Woś, Józef Dziewa rozpoczęto budowę. Ileż trudu, wysiłku włożyli ludzie, by na wzgórzu wyrósł budynek, który stał się dumą całej wsi. Mieszkańcy Błażka czynem społecznym przywozili konnymi wozami materiały budowlane z odległych miejscowości. Społecznie, często ze śpiewem na ustach, pracowali jako pomocnicy przy budowie. Całe życie mieszkańców wioski skupiło się wokół rosnącego z każdym dniem budynku . Jaka była radość , kiedy położono ostatnią cegłę! Jaka duma, kiedy pojawił się dach i pierwszy dym z kominów. W 1956 zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowej szkole. Do użytku oddano tylko parter, na piętrze trwały dalej prace. Klasy i korytarz ogrzewano, paląc w stojących tam piecach. Pierwszym kierownikiem szkoły był Leon Bednarczyk, który wraz z kadrą nauczycielską tj. Henryką Bednarczyk, Krystyną Zarzeczną, Wandą Flis, Marią Brzyską, Alfredą Latos rozpoczęli z zapałem prace w nowej szkole. L.Bednarczyk czuwał nad sprawnym przebiegiem dalszych prac przy robotach wykończeniowych budynku oraz nad harmonijnym prowadzeniem zajęć dydaktycznych. Sprowadzono coraz to nowe pomoce dydaktyczne, które cieszyły zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

 

      W roku 1958 opuścił Leon Bednarczyk, a jego miejsce zajął Stanisław Smyl. Szkoła tętniła życiem, organizowano apele okolicznościowe, akademie, zabawy taneczne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zakończono prace, a wszystkie pomieszczenie zostały oddane do użytku. I znów nastąpiły zmiany nie tylko w wyglądzie szkoły, ale i w obsadzie nauczycielskiej. W 1959 roku kierownikiem szkoły został Hieronim Kozera, przybyło nowych nauczycieli. H. Kozera podjął starania o urządzenie boiska szkolnego. Rok później, w 1960r. otwarto w szkole sklepik. Pierwszy dochód -200 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych. Młodzież uzdolniona muzycznie tworzyła chór szkolny. W klasach  zorganizowano kąciki czystości. Na przyległej działce każda klasa stworzyła mini-ogródek. W 1961 r. przeprowadzono w budynku szkoły rekrutację młodzieży do Szkoły Rolniczej. W tym samym roku urządzone zostały pracownie przedmiotowe. Młodzież szkolna została zaangażowana w szkolnych kółkach i organizacjach. Pierwszym sukcesem Szkolnego Koła Sportowego był dyplom za zajęcie II miejsca w czworoboku, konkursie szkół z terenu gminy. W szkole organizowane były spotkania z niezwykłymi ludźmi, m.in. z byłym partyzantem- Edwardem Królem, którego opowieści dzieci słuchały z ogromnym zainteresowaniem. W 1962 r. pracę rozpoczęła szkoła harcerska,  , której drużynowym był Edward Migut. Szkoła nawiązała współpracę ze środowiskowym lekarzem, który przyjeżdżał do szkoły raz w miesiącu i badał dzieci. Rok 1964 to czas  ogromnych zmian w szkole. Zamontowano centralne ogrzewanie. W tym samym roku zakupiono do szkoły telewizor, który czynny był 4 razy w tygodniu. Z zainteresowaniem korzystali z tego wynalazku mieszkańcy całej wsi. Dla nich też szkoła zorganizowała Uniwersytet Powszechny i Zespoły Przysposobienia Rolniczego. W 1985 r. 24 uczniów ukończyło Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która mieściła się w budynku tutejszej szkoły i uprzednio nosiła nazwę  Szkoła Przysposobienia Rolniczego. We wrześniu 1971 roku zmieniono pokrycie dachu i odmalowano zewnętrzne elewacje. W maju 1972 r. szkoła przystąpiła do konkursu po hasłem „Konkurs o tytuł najpiękniejszej i wzorowo zorganizowanej szkoły lub placówki oświatowo- wychowawczej w województwie lubelskim”. W czasie jego trwania zakupiono ławki parkowe, przy ogródku kwiatowym postawiono nowy płot i ogrodzono siatką ogród warzywny. W maju 1972 r. czynem społecznym mieszkańców wsi plac gromadzki zamieniono na boisko sportowe oraz urządzono plac gier i zabaw dla przedszkola. Harcerze zorganizowali „harcówkę”, w której odbywają się zbiórki, sportowcy uzyskali okazje sprawdzenia swych sił i możliwości na nowym boisku sportowym. Miłośników muzyki, śpiewu i gry na instrumentach skupiła szkolna scena . Artyści uczestniczyli w przeglądzie amatorskich zespołów, scena przyciągnęła również dorosłych, którzy pod czujnym okiem p. Borkowskiej, wystawiają sztuki, bawiąc swoich sąsiadów, znajomych.

            W 1973 r. opuścił Błażek długoletni kierownik i dyrektor szkoły K. Rzęzawa. Jego miejsce na rok zajął A. Władyszewski. W 1975 roku funkcję dyrektora placówki pełnił A. Pęczek. Rok później objął stanowisko Zbigniew Kania. W 1976 roku przed szkołą i na drodze dojazdowej położono twardą nawierzchnię asfaltową. W roku 1984 dyrektor Zb. Kania objął stanowisko sekretarza w UG a funkcję dyrektora szkoły przejęła H. Kania. W tym okresie w szkole zrobione zostały sanitariaty, zmieniono orynnowanie budynku, pomalowano część pomieszczeń. W 1990 r. na stanowisko powrócił Zb. Kania. Zmieniono dach na całym budynku szkoły (wcześniej uległ częściowemu spaleniu), odnowiono elewacje budynku, wymieniono wszystkie okna, urządzono pracownię komputerową i stołówkę, z której korzysta 140 osób. Rodzice poszczególnych klas, rozumiejąc potrzeby szkoły, na własny koszt pomalowali sale lekcyjne. W 2001 r. Zb. Kania przeszedł na emeryturę. Funkcję dyrektora szkoły objęła B. Jaworska. Z jej inicjatywy powiększona i zmodyfikowana została kuchnia, pomalowano stołówkę i pokój nauczycielski oraz zakupiono nowe meble. Pracownia komputerowa podłączona została do Internetu. Oddzielono również C.O. w części mieszkalnej i wprawiono nowe drzwi wejściowe do szkoły. Z wygospodarowanych pieniędzy zakupiono xero. Nauczyciele i uczniowie wspólnie organizują wycieczki , wieczorki, apele, spotkania opłatkowe i ogniska. Dbają o estetyczny wygląd klas i korytarzy; ukwiecają sale lekcyjne, wykonują gazetki i wystawki. Uczniowie biorą udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, wystawiają w tutejszym kościele jasełka.

            Jesteśmy dumni z naszej szkoły i wdzięczni wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej powstawania i ciągłego ulepszania. W Szkole Podstawowej w Błażku pracowało wielu nauczycieli i każdy z nich pozostawił po sobie trwały ślad w pamięci mieszkańców wioski.

            Jedni pracowali krótko, inni pozostawili tutaj młodość i lata dojrzałe, wpisując się złotymi zgłoskami w historię naszego środowisku.